Ukraine Humanitarian Crisis Response

Przemoc na tle płciowym podczas konfliktów zbrojnych

Ten moduł dotyczy tego, jak przemoc na tle płciowym (GBV) przejawia się w przypadku konfliktów.

W oparciu o dane dotyczące trendów i powtarzalnych sytuacji GBV związanych z konfliktem na Ukrainie i innymi scenariuszami, uczestnicy będą potrafili:

  • Opisać główne czynniki ryzyka GBV zagrażające danej populacji;
  • Przeanalizować słabe punkty, które zwiększają te czynniki ryzyka GBV; oraz
  • Wskazać główne środki i działania, które mogą podjąć, aby niwelować to ryzyko zgodnie z wytycznymi IASC oraz minimalnymi standardami międzyagencyjnymi.

Ten moduł uzupełnia treści zwarte częściach: Zasady Pomocy Humanitarnej, Płeć i Inkluzyjność oraz Elementy ochrony the RedR UK dla osób podejmujących działania w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Cel modułu

Lepsze przygotowanie personelu i wolontariuszy pracujących w ramach pomocy humanitarnej do analizowania i niwelowania zagrożeń oraz reagowania na przypadki GBV, w tym na przemoc seksualną, pojawiające się w społecznościach dotkniętych konfliktem na Ukrainie.

Czego nauczy ten moduł

  • Zdefiniować, czym jest GBV oraz jak się przejawia w sytuacjach konfliktu;
  • Zidentyfikować typowe wzorce GBV i zagrożenia, które odnoszą się najbardziej do konfliktu na Ukrainie, w tym przemocy seksualnej;
  • Opisać role i zadania osób, które nie specjalizują się w GBV, w rozwiązywaniu kwestii GBV, w tym przemocy seksualnej;
  • Posługiwać się wytycznymi, aby niwelować i reagować na GBV przez cały cykl programu pomocy humanitarnej;
  • Wyjaśnić, jak przygotować i wdrażać zasady pomocy humanitarnej oraz jak reagować na informacje o GBV traktując priorytetowo ofiary.​

Kto powinien wziąć udział?

Moduł jest opracowany z myślą o osobach niosących pomoc humanitarną społecznościom dotkniętym konfliktem na Ukrainie (uchodźcy zagraniczni i wewnętrzni), aby zwiększyć ich świadomość i wiedzę na temat przemocy na tle płciowym (GBV), w tym przemocy na tle seksualnym.

Kurs zapewnia organizacjom humanitarnym wiedzę o tym, jakie działania są potrzebne, aby niwelować zagrożenia związane z programami i projektami, które nie specjalizują się w GBV oraz jak reagować na ujawnienie informacji o GBV.

Kurs jest kierowany do osób, które nie specjalizują się w GBV w swojej pracy.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

 

Course dates and sign up links:

  • Tuesday 31th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3) - REGISTER HERE

More dates and languages to come soon!

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

 

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.