June

Gender-Based Violence in Situations of Armed Conflict (Eng/Romanian)

Training

Gender-Based Violence in Situations of Armed Conflict (Eng/Romanian)

This module examines how gender based violence (GBV) manifests during a conflict situation.

Please find the details in ROMANIAN BELOW. // Mai jos găsiți detaliile în LIMBA ROMÂNĂ.

This module examines how gender based violence (GBV) manifests during a conflict situation. Drawing on data about trends and patterns of GBV related to the Ukraine situation and other conflict scenarios, participants will be able to:

 • Describe key GBV risks faced by the affected population;
 • Examine vulnerabilities that heighten these GBV risks; and
 • Identify key resources and actions they can use to address these risks in line with IASC guidance and inter-agency minimum standards.

This module complements concepts in the Humanitarian Principles, Gender and Inclusion; and Protection components of the RedR UK course for responders to the Ukraine humanitarian crisis.

Module Aim

To better equip people working in humanitarian contexts, including staff and volunteers, to analyse risks and mitigate and respond to GBV, including sexual violence, occurring within populations affected by the Ukraine conflict.

Module Objectives

 • Define GBV and how it manifests in conflict situations,
 • Identify GBV patterns and risks most relevant for the Ukraine conflict, including sexual violence
 • Describe the roles and responsibilities of non-GBV specialists to address GBV, including sexual violence
 • Navigate guidance to mitigate and respond to GBV throughout the humanitarian programme cycle
 • Explain how to prepare to apply humanitarian principles and a survivor centred approach to respond to disclosures of GBV.

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration. There will be a short break between the sessions.

TOTAL learning time: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

Who should attend?

The module is designed for humanitarian responders who are working with populations affected by the Ukraine conflict (refugees and IDPs) to increase their understanding and knowledge around gender based violence (GBV), including sexual violence. It responds to the need for humanitarians to know what actions are required to mitigate risks for non-GBV programmes and projects and respond to disclosures. The course is aimed at people working in non-GBV specialist roles.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

English (simultaneous translation available in Romanian)

Dates

Sessions I & II: Wednesday 8th June 2022, 14:00 Kyiv time (EEST )

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

____________

Violența pe criterii de gen în situații de conflict armat

În acest modul vom analiza modul în care se manifestă violența pe criterii de gen în timpul unei situații de conflict. Pornind de la datele privind tendințele și modelele de violență pe criterii de gen legate de situația din Ucraina și de alte scenarii de conflict, participanții vor putea:

să descrie principalele riscuri de violență pe criterii de gen cu care se confruntă populația afectată;

să analizeze vulnerabilitățile care sporesc aceste riscuri de violență pe criterii de gen; și

să identifice principalele resurse și acțiuni pe care le pot utiliza pentru a aborda aceste riscuri, în conformitate cu ghidul IASC și cu standardele minime interinstituționale.

Acest modul completează conceptele din cadrul componentelor „Principii umanitare”, „Gen și incluziune” și „Protecție” ale cursului RedR UK pentru persoanele care răspund la criza umanitară din Ucraina.

Scopul modulului

Să pregătească mai bine persoanele care își desfășoară activitatea în contexte umanitare, inclusiv personalul și voluntarii, să analizeze riscurile, să atenueze și să combată violența pe criterii de gen, inclusiv violența sexuală, care apare în rândul populațiilor afectate de conflictul din Ucraina.

Obiectivele modulului

 • Să definească violența de gen și modul în care aceasta se manifestă în situații de conflict.
 • Să identifice cele mai relevante modele și riscuri de violență pe criterii de gen pentru conflictul din Ucraina, inclusiv de violență sexuală.
 • Să descrie rolurile și responsabilitățile altor specialiști decât cei în violență pe criterii de gen în abordarea acestui tip de violență, inclusiv a violenței sexuale.
 • Să ajute cursanții să parcurgă îndrumările privind atenuarea și combaterea violenței pe criterii de gen pe tot parcursul ciclului programului umanitar.
 • Să explice modul în care trebuie să ne pregătim pentru a aplica principiile umanitare și o abordare centrată pe supraviețuitor ca răspuns la dezvăluirile cu privire la violență pe criterii de gen.

Structura cursului

Modulul cuprinde două sesiuni moderate live a câte 60 de minute fiecare, cu o scurtă pauză între ele.

Timp TOTAL pentru învățare: 120 de minute

Participanții vor fi rugați să urmărească un scurt videoclip înainte de sesiunea live.

Cine ar trebui să participe?

Modulul este conceput pentru persoanele din domeniul umanitar care lucrează cu populațiile afectate de conflictul din Ucraina (refugiați și persoane strămutate în interiorul țării) pentru le ajuta să înțeleagă și să cunoască mai bine ce înseamnă violența pe criterii de gen, inclusiv violența sexuală. Modulul răspunde nevoii acestor persoane de a ști ce acțiuni trebuie să întreprindă în vederea atenuării riscurilor pentru alte programe și proiecte decât cele care privesc violența pe criterii de gen și de a răspunde la dezvăluiri. Cursul se adresează persoanelor care nu sunt specialiști în violență pe criterii de gen.

Acest curs este oferit gratuit pe baza principiului „primul venit, primul servit". Vom crea o listă de așteptare, așa că vă rugăm să ne trimiteți un e-mail în cazul în care nu mai sunt locuri, astfel încât să vă putem avea în vedere dacă renunță cineva.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

Dates

Sessions I & II: Wednesday 8th June 2022, 14:00 Kyiv time (EEST )

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

Aveți întrebări? Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on