May

Gender-based Violence in situations of armed conflict (English/Polish)

Training

Gender-based Violence in situations of armed conflict (English/Polish)

This module examines how gender based violence (GBV) manifests during a conflict situation.

Poniżej informacje w języku POLSKIM // Please find the details in POLISH below.

This module examines how gender based violence (GBV) manifests during a conflict situation. Drawing on data about trends and patterns of GBV related to the Ukraine situation and other conflict scenarios, participants will be able to:

  • Describe key GBV risks faced by the affected population;
  • Examine vulnerabilities that heighten these GBV risks; and
  • Identify key resources and actions they can use to address these risks in line with IASC guidance and inter-agency minimum standards.

This module complements concepts in the Humanitarian Principles, Gender and Inclusion; and Protection components of the RedR UK course for responders to the Ukraine humanitarian crisis.

Module Aim

To better equip people working in humanitarian contexts, including staff and volunteers, to analyse risks and mitigate and respond to GBV, including sexual violence, occurring within populations affected by the Ukraine conflict.

Module Objectives

  • Define GBV and how it manifests in conflict situations,
  • Identify GBV patterns and risks most relevant for the Ukraine conflict, including sexual violence
  • Describe the roles and responsibilities of non-GBV specialists to address GBV, including sexual violence
  • Navigate guidance to mitigate and respond to GBV throughout the humanitarian programme cycle
  • Explain how to prepare to apply humanitarian principles and a survivor centred approach to respond to disclosures of GBV.

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration. There will be a short break between the sessions.

TOTAL learning time: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

Who should attend?

The module is designed for humanitarian responders who are working with populations affected by the Ukraine conflict (refugees and IDPs) to increase their understanding and knowledge around gender based violence (GBV), including sexual violence. It responds to the need for humanitarians to know what actions are required to mitigate risks for non-GBV programmes and projects and respond to disclosures. The course is aimed at people working in non-GBV specialist roles.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Polish

Dates

Sessions I & II: Tuesday 31th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

__________

Ten moduł dotyczy tego, jak przemoc na tle płciowym (GBV) przejawia się w przypadku konfliktów.

W oparciu o dane dotyczące trendów i powtarzalnych sytuacji GBV związanych z konfliktem na Ukrainie i innymi scenariuszami, uczestnicy będą potrafili:

Opisać główne czynniki ryzyka GBV zagrażające danej populacji;

Przeanalizować słabe punkty, które zwiększają te czynniki ryzyka GBV; oraz

Wskazać główne środki i działania, które mogą podjąć, aby niwelować to ryzyko zgodnie z wytycznymi IASC oraz minimalnymi standardami międzyagencyjnymi.

Ten moduł uzupełnia treści zwarte częściach: Zasady Pomocy Humanitarnej, Płeć i Inkluzyjność oraz Elementy ochrony the RedR UK dla osób podejmujących działania w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Cel modułu

Lepsze przygotowanie personelu i wolontariuszy pracujących w ramach pomocy humanitarnej do analizowania i niwelowania zagrożeń oraz reagowania na przypadki GBV, w tym na przemoc seksualną, pojawiające się w społecznościach dotkniętych konfliktem na Ukrainie.

Czego nauczy ten moduł

Zdefiniować, czym jest GBV oraz jak się przejawia w sytuacjach konfliktu;

Zidentyfikować typowe wzorce GBV i zagrożenia, które odnoszą się najbardziej do konfliktu na Ukrainie, w tym przemocy seksualnej;

Opisać role i zadania osób, które nie specjalizują się w GBV, w rozwiązywaniu kwestii GBV, w tym przemocy seksualnej;

Posługiwać się wytycznymi, aby niwelować i reagować na GBV przez cały cykl programu pomocy humanitarnej;

Wyjaśnić, jak przygotować i wdrażać zasady pomocy humanitarnej oraz jak reagować na informacje o GBV traktując priorytetowo ofiary.

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

Między sesjami będzie krótka przerwa.

CAŁKOWITY czas kursu:

120 minut

Będziemy prosić, aby uczestnicy obejrzeli krótki materiał wideo przed kursem.

Kto powinien wziąć udział?

Moduł jest opracowany z myślą o osobach niosących pomoc humanitarną społecznościom dotkniętym konfliktem na Ukrainie (uchodźcy zagraniczni i wewnętrzni), aby zwiększyć ich świadomość i wiedzę na temat przemocy na tle płciowym (GBV), w tym przemocy na tle seksualnym.

Kurs zapewnia organizacjom humanitarnym wiedzę o tym, jakie działania są potrzebne, aby niwelować zagrożenia związane z programami i projektami, które nie specjalizują się w GBV oraz jak reagować na ujawnienie informacji o GBV.

Kurs jest kierowany do osób, które nie specjalizują się w GBV w swojej pracy.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Dates

Sessions I & II: Tuesday 31th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać:

https://hpass.org/digital-badging-learn-more-about-how-it-works/

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu tutaj, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on