March

Accountability to Affected Populations (AAP) (Eng/Romanian)

Training

Accountability to Affected Populations (AAP) (Eng/Romanian)

The Accountability to Affected Populations (AAP) module defines AAP and examines why it is important in humanitarian action broadly

Details in Romanian below // Mai jos găsiți detaliile în LIMBA ROMÂNĂ

The Accountability to Affected Populations (AAP) module defines AAP and examines why it is important in humanitarian action broadly and in response to the Ukraine humanitarian crisis more specifically. It explores, in more detail, three pillars of AAP: community participations, information sharing and feedback mechanisms; including ways to put these into practice. The module provides opportunities for participates to identify actions they can take to increase accountability to the affected populations they are currently working with.

The course includes two sessions:

 • Session 1: AAP and community participation - this session defines AAP and examines why it is important and what it entails. It focuses on one pillar of AAP: community participation. The session allows participants to consider community participation in the context of the Ukraine humanitarian crisis response and identify actions to increase community participation in their current response.
 • Session 2: AAP, information sharing and feedback mechanisms - this session explores two pillars of AAP: information sharing and feedback mechanisms. It allows participants to consider how to effectively implement these pillars to increase their accountability to the affected populations they are currently working with.

The facilitated module uses participatory methods and it is expected that learners will participate in discussions and activities in order to deepen their understanding of the concepts that are discussed. Participants will be offered opportunities to share relevant personal experiences and reflections to benefit their own and others' learning.

Module Aim

To support participants to implement actions that increase their accountability to affected populations in their work as part of the Ukraine Humanitarian Crisis Response.

Module Objectives

By the end of the module, participants will be able to:

 • Describe some of the key considerations and attributes of accountability to affected populations (AAP),
 • Explain what community participation means and the possible barriers to participation in the context of the Ukraine humanitarian crisis response,
 • Assess potential actions to encourage community participation in their current response to the Ukraine humanitarian crisis,
 • Describe how effective communication can support accountability to affected populations,
 • Describe what feedback and response mechanisms are and how they can support accountability to affected populations,
 • Identify actions that they and their organisation can take to improve their information sharing and establish or strengthen feedback and response mechanisms in their current response to the Ukraine humanitarian crisis.

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration.

TOTAL: 120 minutes.

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

Who should attend?

Accountability to Affected Populations (AAP) module is intended for anyone working or volunteering with populations affected by the Ukraine Humanitarian Crisis. There are no formal entry requirements for the module.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Romanian (simultaneous translation available in English )

Dates

Wednesday March 22, 13:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

___________________

Responsabilitatea față de populațiile afectate

Modulul „Responsabilitatea față de populațiile afectate" definește responsabilitatea față de populațiile afectate și analizează de ce este importantă în cadrul acțiunii umanitare în general și ca răspuns la criza umanitară din Ucraina în special. Acesta explorează mai detaliat trei piloni ai responsabilității față de populațiile afectate: participarea comunității, schimbul de informații și mecanismele de feedback, inclusiv modalitățile de punere în practică a acestora. Modulul oferă participanților posibilitatea de a identifica acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a spori responsabilitatea față de populațiile afectate cu care lucrează în prezent.

Cursul cuprinde două sesiuni:

Sesiunea 1: Responsabilitatea față de populațiile afectate și participarea comunității – această sesiune definește responsabilitatea față de populațiile afectate și analizează de ce este importantă și ce presupune. Se concentrează pe un pilon al responsabilității față de populațiile afectate: participarea comunității. Sesiunea permite participanților să țină cont de participarea comunității în contextul răspunsului la criza umanitară din Ucraina și să identifice măsuri pentru a spori participarea comunității în cadrul răspunsului lor actual.

Sesiunea 2: Responsabilitatea față de populațiile afectate, schimbul de informații și mecanismele de feedback – această sesiune explorează doi piloni ai responsabilității față de populațiile afectate: schimbul de informații și mecanismele de feedback. Permite participanților să analizeze modul în care pot pune eficient în aplicare acești piloni în vederea asumării unei responsabilități mai mari față de populațiile afectate cu care lucrează în prezent.

Modulul moderat utilizează metode participative și este de așteptat ca cursanții să participe la discuții și activități pentru a înțelege mai bine conceptele discutate. Participanții vor avea oportunitatea de a împărtăși experiențe și impresii personale relevante pentru îmbunătățirea propriului proces de învățare și al celorlalți.

Scopul modulului

Să ajute participanții să pună în aplicare măsuri care să le sporească responsabilitatea față de populațiile afectate în activitatea lor ca parte a răspunsului la criza umanitară din Ucraina.

Obiectivele modulului

La sfârșitul modulului, participanții vor putea:

 • să descrie câteva dintre principalele considerații și atribute ale responsabilității față de populațiile afectate;
 • să explice ce înseamnă participarea comunității și care sunt posibilele obstacole în calea participării în contextul răspunsului la criza umanitară din Ucraina;
 • să evalueze eventualele măsuri de încurajare a participării comunității la răspunsul lor actual la criza umanitară din Ucraina;
 • să descrie modul în care comunicarea eficientă poate sprijini responsabilitatea față de populațiile afectate;
 • să descrie ce sunt mecanismele de feedback și de răspuns și modul în care acestea pot sprijini responsabilitatea față de populațiile afectate;
 • să identifice acțiunile pe care ei și organizația lor le pot întreprinde pentru a îmbunătăți schimbul de informații și pentru a stabili sau consolida mecanismele de feedback și de răspuns în cadrul răspunsului lor actual la criza umanitară din Ucraina.

Structura cursului

Modulul cuprinde două sesiuni moderate live a câte 60 de minute fiecare.

TOTAL: 120 de minute.

Participanții vor fi rugați să urmărească un scurt videoclip înainte de sesiunea live.

Cine ar trebui să participe?

Modulul „Responsabilitatea față de populațiile afectate” este destinat tuturor celor care lucrează cu populațiile afectate de criza umanitară din Ucraina sau care fac voluntariat în sprijinul acestora. Nu există cerințe formale de înregistrare în modul.

Acest curs este oferit gratuit pe baza principiului „primul venit, primul servit". Vom crea o listă de așteptare, așa că vă rugăm să ne trimiteți un e-mail în cazul în care nu mai sunt locuri, pentru a vă putea avea în vedere dacă renunță cineva.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba română (traducere simultană disponibilă în limba engleză )

Dates

Wednesday March 22, 13:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

Aveți întrebări? Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on