June

Міжсекторальні питання (CCI) у галузі WASH - Рамкова інструкція - Україна

Training

Міжсекторальні питання (CCI) у галузі WASH - Рамкова інструкція - Україна

2-денний онлайн-тренінг з Керівних принципів ТПП щодо ВСГ в Україні (вівторок, 25 червня та четвер, 27 червня) 14:00 - 17:00 Україна

Deadline for registration, Monday 24th June 12:00 Ukraine time

Кінцевий термін реєстрації, понеділок 24 червня 12:00 за українським часом


Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

Note: the full training is comprised of two sessions (Tuesday 25th June and Thursday 27th June) from 14:00 to 17:00 Ukraine time.


Module aim

To enable participants to use the WASH CCI Ukraine Guidance Framework to effectively integrate CCIs into WASH activities in Ukraine.

Module Crosscutting Issues (CCI) Areas:

Accountability to Affected Populations (AAP), Age/Elderly, Child Protection, Disability, Environment, Gender, Gender Based Violence (GBV), Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)

Module Objectives

By the end of the course participants will be able to:

 • List the cross cutting issues (CCIs) relevant to WASH in Ukraine in 2024.
 • Explain the importance of integrating CCIs into WASH programmes.
 • Describe the purpose, structure and key content of the WASH CCI Ukriane Guidance Framework.
 • Analyse a WASH activity or programme and use the WASH CCI Ukraine Guidance Framework to find relevant resources to integrate CCIs.
 • Recommend actions to strengthen the integration of CCIs into WASH throughout the program cycle.
 • List the further sources of support available for integrating CCIs into WASH programs in Ukraine.
 • Identify three key actions to integrate CCIs into WASH programs in their organization.

Course Structure

TOTAL learning time: 6 hours (2 days/sessions, approximately 3 hours each with a break in between)

Day 1:

 1. Welcome and Intros
 2. WASH CCIs in Ukraine in 2024
 3. WASH CCI Ukraine Guidance Framework
 4. Using the Guidance Framework to integrate CCIs in WASH

Day 2:

 1. Welcome back and reflection on learning
 2. Using the Guidance Framework to integrate CCIs in WASH (continued)
 3. Analysing CCIs WASH activities in your organization and action planning

Who should attend?

People working on WASH programmes in areas that are conflict-affected or adjascent to conflict-affected areas, including WASH technical staff, program managers and supervisors, MEAL leads and Proposal & Grant Leads. Our focus will be Ukrainian Staff of Local & National Ukrainian Organizations and Ukrainian Staff of INGOs. We can accomodate up to 2-3 people per organisation.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

UKRAINIAN

Dates

Day 1: Tuesday 25th June from 14:00 to 17:00 Ukraine time

Day 2: Thursday 27th June from 14:00 to 17:00 Ukraine time

HPass badge

Upon completion of the , participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.


Дві онлайн тренінгові сесії по півдня для ознайомлення з Рамковою інструкцією з міжсекторальних питань в галузі WASH в Україні.

Примітка: повний тренінг складається з двох сесій (Вівторок 25 червня та четвер 27 червня) з 14:00 до 17:00 за українським часом.

Мета модуля

Надати можливість учасникам використовувати Інструкції з міжсекторальних питань в у галузі водопостачання, санітарії та гігієни їх для ефективної інтеграції в діяльність WASH в Україні.

Сфери наскрізних питань модуля:

Відповідальність перед постраждалим населенням (ВПН), вік/похилий вік, захист дітей, інвалідність, навколишнє середовище, гендер, гендерно зумовлене насильство (ГЗН), захист від сексуальної експлуатації та насильства (ЗСЕН)

Завдання модуля

Після закінчення курсу учасники зможуть:

· Перелічити міжсекторальні питання (CCI), що стосуються сектору WASH в Україні у 2024 році.

· Пояснити важливість інтеграції міжсекторальних питань в програми WASH.

· Описати мету, структуру та основний зміст Рамкової інструкції з міжсекторальних питань в галузі WASH в Україні.

· Проаналізувати діяльність або програму WASH, скориставшись даною Інструкцією, щоб знайти відповідні ресурси для інтеграції міжсекторальних питань.

· Рекомендувати дії для посилення інтеграції міжсекторальних питань у WASH протягом усього програмного циклу.

· Перерахувати інші джерела підтримки, доступні для інтеграції CCI у програми WASH в Україні.

· Визначите три ключові дії для інтеграції CCI в програми WASH у своїй організації.

Структура курсу

ЗАГАЛЬНИЙ час навчання: 6 годин (2 дні/сесії, приблизно 3 години кожна з перервою між ними)

День 1:

Привітання та знайомство

Міжсекторальні питання WASH в Україні у 2024 році

Рамкові інструкції з міжсекторальних питань в галузі WASH в Україні

Використання Рамкових інструкцій для інтеграції CCI у WASH

День 2:

Ласкаво просимо і міркування над навчанням

Використання Рамкових інструкцій для інтеграції CCI у WASH (продовження)

Аналіз міжсекторальних питань у вашій організації та планування заходів

Хто може взяти участь?

Люди, які працюють над програмами WASH у районах, які постраждали від конфлікту, або прилеглих до них, у тому числі технічний персонал WASH, керівники та менеджери програм, керівники відділів оцінки та моніторингу, спеціалісти з написання грантів. Пріоритет надаватиметься українському персоналу місцевих і національних українських організацій та українському персоналу міжнародних організацій. Ми можемо прийняти до 2-3 осіб від організації.

Як приєднатись?

Якщо ви хочете взяти участь, будь ласка, зареєструйтеся через Eventbrite. Після реєстрації ви отримаєте інструкції щодо участі в курсі.

Онлайн-сесії проводяться наживо на платформі Zoom. Рекомендуємо приєднатися через застосунок Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер пропонує обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що учасники матимуть стабільне підключення до Інтернету та будуть активно брати участь у всіх сесіях, які проводяться.

Якою мовою проводиться тренінг?

українська

Дати

День 1: вівторок 25 червня з 14:00 до 17:00 за українським часом

День 2: четвер 27 червня з 14:00 до 17:00 за українським часом

HPass Badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знайти більше інформації на HPass Badges here.

У разі виникнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забезпечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реєстрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kyiv
Book tickets on