Ukraine Humanitarian Crisis Response

Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP)

Moduł Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP) definiuje, czym jest ta odpowiedzialność i dlaczego jest istotna konkretnie w działaniach związanych z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Kurs analizuje bardziej szczegółowo trzy filary AAP: udział społeczności, przekazywanie informacji oraz mechanizmy informacji zwrotnych. Obejmuje to także sposoby wdrażania tego w praktykę.

Moduł daje uczestnikom możliwość zidentyfikowania działań, które mogą podjąć, aby zwiększyć odpowiedzialność wobec społeczności, z którymi obecnie pracują.

Kurs składa się z dwóch sesji:

Sesja 1:

AAP i udział społeczności - ta sesja definiuje AAP oraz bada, dlaczego jest to istotne i co to obejmuje.

Ta część skupia się na jednym filarze AAP: udziale społeczności.

Podczas sesji uczestnicy będą mogli rozważyć uczestnictwo społeczności w kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie oraz wskazać działania zmierzające do zwiększenia udziału społeczności w ich obecnej pracy.

Sesja 2:

AAP, przekazywanie informacji oraz mechanizmy informacji zwrotnych - ta sesja dotyczy dwóch filarów AAP: przekazywania uzyskanych informacji i mechanizmów uzyskiwania informacji zwrotnych.

Zachęca ona uczestników do rozważenia, jak skutecznie wprowadzać te filary w życie, aby zwiększać swoją odpowiedzialność wobec społeczności, z którymi obecnie pracują.

Kurs ze szkoleniowcem zachęca do interakcji; oczekujemy, że uczestnicy wezmą udział w dyskusjach i ćwiczeniach, aby pogłębić swoje zrozumienie omawianych kwestii.

Uczestnicy będą mieli możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami, co będzie pomocne dla nich samych i innych uczestników.

 

Czego nauczy ten moduł

W czasie modułu uczestnicy nauczą się:

  • Opisać niektóre z najważniejszych kwestii i elementów odpowiedzialności wobec społeczności, którym pomagają (AAP);
  • Wyjaśnić, co oznacza zaangażowanie społeczności oraz jakie są potencjalne bariery takiego udziału w kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;
  • Ocenić potencjalne działania, które mogłyby zwiększyć udział społeczności w ich obecnej pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;
  • Opisać, jak skuteczna komunikacja może wspierać odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagają;
  • Opisać, jakie są mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnych i reakcji oraz w jaki sposób mogą one wspierać odpowiedzialność wobec społeczności, którym pomagają;
  • Zidentyfikować działania, które mogą podjąć osobiście lub jako organizacja, aby poprawić proces przekazywania informacji i wzmocnić mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnych i reakcji w kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

 

 

Kto powinien wziąć udział?

Moduł Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP) jest opracowany z myślą o wszystkich, którzy w ramach pracy zawodowej lub wolontariatu niosą pomoc dotkniętym kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Aby wziąć udział w tym module, nie ma żadnych formalnych wymagań.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

Daktyle

More dates and languages to come soon!

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.