Ukraine Humanitarian Crisis Response

Etyka działań humanitarnych oraz zasady w praktyce

Moduł Etyka działań humanitarnych oraz zasady w praktyce obejmuje dwie 60-minutowe sesje.

Pierwsza sesja poświęcona jest etyce działań humanitarnych i ma za zadanie zapoznać uczestników z wyzwaniami dylematów etycznych, które nieodzownie łączą się z działaniami humanitarnymi.

Druga sesja jest rozwinięciem pierwszej: wprowadza cztery Zasady pomocy humanitarnej oraz koncepcję „niewyrządzania krzywdy” poprzez działania humanitarne.

Ten moduł skupia się konkretnie na kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie; zachęcamy uczestników, aby zastanowili się, jak ich osobiste zasady etyczne wpływają na decyzje i działania podejmowane w ramach ich pracy.

 

Czego nauczy ten moduł

  • Zidentyfikować niektóre problemy etyczne związane z niesieniem pomocy humanitarnych;
  • Opisać niektóre czynniki, które wpływają na etykę decyzji podejmowanych w trakcie niesienia pomocy humanitarnej;
  • Zastanowić się nad wpływem swoich własnych zasad etycznych na to, jakie decyzje podejmujesz w obecnym kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;
  • Opisać niektóre, częste dylematy etyczne w zarządzaniu danymi humanitarnymi;
  • Wymienić cztery zasady pomocy humanitarnej;
  • Wyjaśnić, dlaczego ważne jest stosowanie czterech zasad pomocy humanitarnej w kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie;
  • Wyjaśnić koncepcję „niewyrządzania krzywdy” w kontekście pomocy humanitarnej w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

 

Kto powinien wziąć udział?

Moduł przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy społecznościom dotkniętym konfliktem na Ukrainie, czyli lokalnych działaczy - personel i wolontariusze lokalnych organizacji, władz lokalnych, organizacji społecznościowych (CBOs), organizacji wyznaniowych, które nie mają doświadczenia w niesieniu pomocy humanitarnej.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

 

Kto powinien wziąć udział?

Ten moduł kierowany jest do osób, niosących pomoc humanitarną w związku z kryzysem na Ukrainie zarówno w samej Ukrainie jak i w krajach sąsiadujących.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

Course dates and sign up links:

More dates and languages to come soon!

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

 

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.