Ukraine Humanitarian Crisis Response

Planowanie inkluzywnej pomocy humanitarnej

Ten moduł dotyczy tego, jak bardziej zagrożone grupy i podgrupy są często wyłączone z pomocy humanitarnej oraz jakie wyłaniają się obecnie wyzwania na Ukrainie i w krajach sąsiadujących jeśli chodzi o inkluzywność.

Moduł pomoże uczestnikom zidentyfikować bariery inkluzywności oraz jak wprowadzić kluczową koncepcję i założenia inkluzywności w ich pracę. Korzystając z przykładowych przypadków i metodologii uczestnictwa, osoby biorące udział będą mogły rozważyć to w kontekście Ukrainy i zastanowić się, jak nadać priorytet kluczowym działaniom w swojej pracy.

Czego nauczy ten moduł

  • Wymienić najważniejsze zagrożone grupy i podgrupy w kontekście Ukrainy
  • Przeanalizować główne zasady inkluzywności oraz jak je wprowadzać do programów: zarządzanie informacjami i danymi, kwestie barier, udział osób starszych i niepełnosprawnych, wzmacnianie ich możliwości
  • Ocenić kluczowe koncepcje i bariery inkluzywności
  • Wyjaśnić, jak priorytetyzować i stosować działania poprawiające inkluzywność planowanych programów w ramach pomocy humanitarnej

 

Kto powinien wziąć udział?

To szkolenie jest dla osób zaangażowanych w pomoc w związku z potrzebami humanitarnymi ludzi dotkniętych konfliktem na terenie Ukrainy i poza tym krajem, które chciałyby pracować w sposób inkluzywny pod względem płci, wieku czy niepełnosprawności. Uczestnicy mogą pracować lub być wolontariuszami w organizacjach zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem, prawami człowieka, organizacjach społecznościowych (CBO), skupiających osoby z niepełnosprawnościami (OPD), stowarzyszeniach osób starszych (OPA), organizacjach wyznaniowych (FBO), grupach praw kobiet i grupach młodzieżowych.

 

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

 

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Course dates and sign up links:

More dates and languages to come soon!

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

 

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.