Ukraine Humanitarian Crisis Response

Zarządzanie cyklem projektu: Monitorowanie i ocena projektu 

Ten moduł jest częścią serii czterech modułów na temat zarządzania cyklem projektu. Te cztery moduły to:

  • Ocena potrzeb
  • Identyfikacja i opracowanie projektu
  • Planowanie i implementacja projektu
  • Monitorowanie i ocena projektu

Ten moduł skupia się na celowości monitorowania i oceny projektu oraz tym, kiedy te działania mają miejsce w cyklu projektu. Definiujemy tu główne koncepcje, w tym cele, zakładane wyniki, działania do wdrożenia i czynności, wskaźniki i sposoby weryfikacji. Moduł przedstawiany jest w kontekście Ukrainy i krajów sąsiadujących, które przyjmują uchodźców. Opracowano go tak, żeby uczestnicy mogli praktycznie zastosować te informacje w swojej pracy i efektywnie monitorować, oceniać i przekazywać informacje o wynikach projektu.

Ten kurs odbywa się na sesji na żywo online na platformie zoom. Uczestnicy mają możliwość brania aktywnego udziału w sesji oraz zastosowania nowych informacji w swoim własnym kontekście.

Czego nauczy ten moduł

W czasie modułu uczestnicy nauczą się:

  • Wyjaśnić cel monitorowania i oceny, różnice między nimi oraz kiedy należy ich dokonywać w czasie cyklu projektu
  • Wyjaśnić, czym są wyniki, wskaźniki i sposoby weryfikacji
  • Wskazać odpowiednie wskaźniki i sposoby weryfikacji, aby monitorować i ocenić wyniki projektu
  • Wskazać praktyczne zagadnienia, które mogą wspierać efektywne monitorowanie, ocenę i przekazywanie informacji o wynikach projektu. 

 

Kto powinien wziąć udział?

Każdy, kto angażuje się w pomoc humanitarną dla osób dotkniętych konfliktem przebywających na Ukrainie lub poza, a chce dowiedzieć się więcej na temat tego, jak monitorować i oceniać projekt. Ten kurs jest dla początkujących.

 

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

 

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Course dates and sign up links:

More dates and languages to come soon!

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

 

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.