Ukraine Humanitarian Crisis Response

Zarządzanie cyklem projektu: Planowanie i implementacja projektu

Ten moduł jest częścią serii czterech modułów na temat zarządzania cyklem projektu. Te cztery moduły to:

  • Ocena potrzeb
  • Identyfikacja i opracowanie projektu
  • Planowanie i implementacja projektu
  • Monitorowanie i ocena projektu

Ten moduł omawia kluczowe elementy planowania, które należy rozważyć przed rozpoczęciem projektu: zakres, czas, środki, strony zainteresowane oraz ryzyko. Moduł prezentuje przegląd kluczowych narzędzi, które mogą posłużyć do planowania projektu i pozwala uczestnikom na rozważenie sposobów poprawy procesu planowania projektu, tak aby implementacja przebiegała gładko.

Moduł przedstawiany jest w kontekście Ukrainy i krajów sąsiadujących, które przyjmują uchodźców.

Ten kurs odbywa się na sesji na żywo online na platformie zoom. Uczestnicy mają możliwość brania aktywnego udziału w sesji oraz zastosowania nowych informacji w swoim własnym kontekście.

 

Czego nauczy ten moduł

  • W czasie modułu uczestnicy nauczą się:
  • Wyjaśnić cel faz planowania i implementacji w cyklu projektu
  • Opisać cel i kluczowe narzędzia stosowane w planowaniu, implementacji i monitorowaniu zarządzania zakresem, czasem, środkami i stronami zainteresowanymi projektu.
  • Wymienić kroki związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Zidentyfikować strategie zarządzania ryzykiem

Kto powinien wziąć udział?

Każdy, kto angażuje się w pomoc humanitarną dla osób dotkniętych konfliktem przebywających na Ukrainie lub poza, a chce dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zaplanować i wprowadzić w życie projekt. Ten kurs jest dla początkujących.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

 

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Course dates and sign up links:

More dates and languages to come soon!

Any questions? Please contact training@redr.org.uk, or check out our Terms & Conditions here.

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Click here to see all of our courses offered as part of our Ukraine Humanitarian Crisis Response.

HPass Badging

For each module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience. If a participant completes all offered modules, they will be eligible for an additional Milestone Badge. More information on HPass Badging can be found here. Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module. 

HPass Badging

Find out more about our other modules here.