April

Monitoring & Evaluation (Humanitarian Project Cycle Manag.) (Eng/Ukrainian)

Training

Monitoring & Evaluation (Humanitarian Project Cycle Manag.) (Eng/Ukrainian)

Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

Reviewing key aspects of monitoring and evaluation within the context of project cycle management.

This module is part of a series of four modules on project cycle management. The four modules are:

  • Needs Assessment
  • Project Identification and Design
  • Project Planning and Implementation
  • Monitoring and Evaluation

This module explores the purpose of monitoring and evaluating a project, and when these activities take place in the project cycle. It defines key concepts including goals, outcomes, outputs and activities, indicators and means of verification. The module is contextualised for Ukraine and its neighbouring countries receiving refugees, and is designed to support learners to apply practical considerations in their work to support effective monitoring, evaluation and reporting.

The module is a live session that will take place on zoom. The session provides opportunities for learners to actively participate in the session and to apply the learning to their own context.

Module aim

To review key aspects of monitoring and evaluation within the context of project cycle management

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

 

  • Explain the purpose of monitoring and evaluation, the differences between them and when they take place in the project cycle
  • Describe what outcomes, indicators and means of verification are
  • Identify appropriate indicators and means of verifications to monitor and evaluate project outcomes
  • Identify practical considerations to support effective monitoring, evaluation and reporting. 

Course structure

The module comprises a live facilitated session of 60 minutes’ duration

TOTAL 60 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

Anyone responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to know more about how to monitor and evaluate a project. This is a beginner level course.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Friday 29th April, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3).

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

 

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

 

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

 

_______________________

Цикл управління гуманітарними проектами: Моніторинг та оцінка результатів проекту

Цей модуль є частиною серії яка складається з чотирьох модулів описуючих цикли управління гуманітарними проектами. Назви модулів наступні:

• оцінка потреб

• ідентифікація та розробка проекту

• Планування та реалізація проекту

• Моніторинг та оцінка результатів проекту

Цей модуль досліджує мету проведення моніторингу та оцінки результатів проекту, а також те, коли ці дії необхідно робити згідно з етапами проектного циклу. Модуль визначає ключові поняття, включаючи цілі, результати, підсумки та необхідні дії, показники та засоби перевірки.

Модуль контекстуалізований для України та сусідніх країн, які приймають біженців, та призначений для того, щоб допомогти учасникам застосовувати практичні міркування у своїй роботі для підтримки реалізації ефективного моніторингу, оцінки результатів та звітності.

Модуль буде проведено онлайн (наживо), на базі платформи zoom. Сесія дає можливість учасникам брати активну участь у сесії та застосувати отриманні знання в рамках власного контексту.

Мета модулю

Розглянути ключові аспекти проведення моніторингу та оцінки отриманих результатів в контексті управління проектним циклом.

Цілі модулю

До кінця сесії ви зможете:

• Пояснити мету проведення моніторингу та оцінки отриманих результатів, відмінності між ними та коли вони мають відбуватись згідно з етапами проектного циклу

• Описати результати, показники та засоби перевірки

• Визначити відповідні показники та засоби верифікації для проведення моніторингу та оцінки результатів проекту

• Визначити практичні міркування для підтримки проведення ефективного моніторингу, оцінки отриманих результатів та звітності.

Хто може взяти участь?

Усім, хто реагує на гуманітарні потреби людей, які постраждали від конфлікту в Україні та за її межами, тим хто хотів би дізнатися більше про те, як робити моніторинг та оцінку результатів проект . Це курс початкового рівня.

Цей курс пропонується безкоштовно, в порядку черги. Ми створимо список очікування, тому, будь ласка, напишіть нам, якщо курс (список учасників) вже заповнений, щоб ми могли мати на увазі, якщо з’явиться вільне місце.

Структура курсу

Модуль складається з онлайн-сесії (наживо) тривалістю 60 хвилин. 
Перед онлайн-сесією учасникам буде запропоновано переглянути коротке відео

Мова

Англійська та Українська (доступний синхронний переклад)

Дати

Friday 29th April, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3).

Hpass badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знайти більше інформації на HPass Badges here.

RedR’s забов’язання щодо інклюзивності

RedR UK прагне забезпечити доступ відповідно до потреб кожного, включаючи людей різної статі, віку та інвалідності. Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забеспечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реестрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

У разі винекнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on