April

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (Eng/Ukrainian)

Training

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (Eng/Ukrainian)

This module examines some basic components to staying effective when working in response to the Ukraine humanitarian crisis.

Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

Part 1 of the module provides a foundation for understanding basic personal security, including assessing your own behaviour and risk profile, developing situational awareness, and conducting rapid, dynamic risk assessments.

Part 2 of the module examines basic techniques to remain effective, including techniques to manage stress and remain effective during the crisis.

Module aim

To support participants to remain effective in their work as part of the Ukraine Humanitarian Crisis Response.

Module Objectives

  • Describe situational awareness and explain its usefulness for security
  • Explain how to conduct a dynamic risk assessment and assess sources of information
  • Identify signs and symptoms of mental ill-health and list possible solutions
  • Identify basic components for personal effectiveness and staying healthy

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

Total: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

The module is aimed at those responding to the Ukraine humanitarian crisis, both within Ukraine as well as the surrounding countries.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

English (simultaneous translation available in Ukrainian)

Dates

Session I: Wednesday 20th April: 09:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Session II: Thursday 21st April, 14:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Як залишатись ефективними (безпека, захист та добробут

У цьому модулі розглядаються деякі елементарні складові, які допоможуть залишатися ефективними під час роботи пов'язаної з реагуванням на гуманітарну кризу в Україні.

Перша частина модуля закдалає основу для розуміння базових механізмів особистої безпеки, включаючи оцінку власної поведінки та матриці ризиків, розвиток ситуаційної обізнаності та проведення швидкої, динамічної оцінки ризиків.

Друга частина модуля розглядає основні прийоми, того як залишатися ефективними, включаючи методи управління стресом і збереження ефективності під час кризи

Мета модулю

Підтримати учасників, щоб вони залишалися ефективними під час виконання своєї роботи в рамках реагування на гуманітарну кризу в Україні.

Цілі модулю

Окреслити визначення ситуаційної обізнаності та пояснити її користь для забезпечення безпеки

Пояснити, як проводити оцінку ризиків під час подій які швидко розвивається, оцінка джерел інформації

Визначити ознаки та прояви психічного розладу та окреслити перелік можливих рішень

Ідентифікувати базові складові особистої ефективності та збереження здоров’я

Структура курсу

Модуль складається з двох онлайн-сесій (наживо) тривалістю 60 хвилин кожна.

Між сесіями буде невелика перерва.

ЗАГАЛЬНИЙ час навчання: 120 хвилин

Перед онлайн-сесією учасникам буде запропоновано переглянути коротке відео

Хто може взяти участь?

Модуль орієнтований на тих, хто задіяний у реагуванні на Українську гуманітарну кризу, як в Україні, так і в сусідніх країнах.

Цей курс пропонується безкоштовно, в порядку черги. Ми створимо список очікування, тому, будь ласка, напишіть нам, якщо курс (список учасників) вже заповнений, щоб ми могли мати на увазі, якщо з’явиться вільне місце.

Як приєднатись?

Якщо ви хочете взяти участь, натисніть тут, щоб зареєструватися. Після реєстрації ви отримаєте інструкції щодо того, як приєднатися до курсу. Онлайн-сесії проводяться наживо на платформі Zoom. Рекомендуємо приєднатися через застосуное Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер надає обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що учасники матимуть стабільне інтернет-з’єднання та активну участь у всіх фасилитованих сесіях.

Мова

Англійська та Українська (доступний синхронний переклад)

Дати

Сесія I: середа, 20 квітня: 09:00 за київським часом (EEST або UTC+3)

Сесія II: четвер, 21 квітня, 14:00 за київським часом (EEST або UTC+3)

Hpass badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знайти більше інформації на HPass Badges here.

RedR UK прагне забезпечити доступ відповідно до потреб кожного, включаючи людей різної статі, віку та інвалідності. Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забеспечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реестрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

У разі винекнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Course Overview

-
Course Length
2 days
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on