May

Humanitarian Ethics and Principles in Practice (English/Romanian)

Training

Humanitarian Ethics and Principles in Practice (English/Romanian)

The Humanitarian Ethics and Principles in Practice module is run as two 60 minute sessions.

The Humanitarian Ethics and Principles in Practice module is run as two 60 minute sessions. The first session considers Humanitarian Ethics and aims to introduce participants to the challenge of ethical dilemma that is inherent in humanitarian response.

The second session builds upon the first and introduces the four Humanitarian Principles and the concept of ‘do no harm’ in humanitarian response. The module has a specific emphasis on the context of the Ukraine humanitarian crisis response and encourages the participants to reflect on how their own personal ethics affect their decision making and actions in supporting the response.

Module Objectives

 • Identify some of the ethical issues affecting humanitarian response.
 • Describe some of the different factors that influence ethical decision making in humanitarian response
 • Reflect on the impact of your own personal ethics and how these may affect your decisions in the current context of the Ukraine humanitarian crisis response
 • Describe some of the common ethical concerns in humanitarian data management
 • List the four humanitarian principles and explain their meaning
 • Explain the importance of applying the four humanitarian principles in the provision of humanitarian assistance in the context of the Ukraine humanitarian crisis response
 • Explain the principle of 'do no harm' in providing humanitarian assistance in the context of the Ukraine humanitarian crisis response

 

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration.

Total learning time: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

 

Who should attend?

The module is designed for humanitarian responders who are working with populations affected by the Ukraine conflict such as local actors – staff and volunteers working with local organisations, municipalities, Community Based Organisations (CBOs), and faith-based organisations without experience in humanitarian response.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

 

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Romanian

Dates

Sessions I and II:19th May, 14:00- 16:30 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

 

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

 

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

___________

 

Etica și principiile umanitare în practică

 

Modulul „Etica și principiile umanitare în practică” se desfășoară în două sesiuni a câte 60 de minute fiecare. Prima sesiune abordează etica umanitară și își propune să introducă participanții în problematica dilemei etice, inerentă răspunsului umanitar.

Cea de-a doua sesiune se bazează pe prima și prezintă cele patru principii umanitare și conceptul de „a nu face rău” în contextul răspunsului umanitar. Modulul pune un accent deosebit pe contextul răspunsului la criza umanitară din Ucraina și încurajează participanții să analizeze modul în care etica personală le influențează deciziile și acțiunile de sprijinire a răspunsului.

 

Obiectivele modulului

 • Să identifice unele dintre problemele etice care afectează răspunsul umanitar.
 • Să descrie unii dintre diferiții factori care influențează luarea de decizii etice în cadrul răspunsului umanitar.
 • Să analizeze impactul propriei etici personale și modul în care aceasta vă poate afecta deciziile în contextul actual al răspunsului la criza umanitară din Ucraina.
 • Să descrie unele dintre preocupările etice comune în ceea ce privește gestionarea datelor în contextul umanitar.
 • Să enumere cele patru principii umanitare și să explice semnificația acestora.
 • Să explice importanța aplicării celor patru principii umanitare în acordarea de asistență umanitară în contextul răspunsului la criza umanitară din Ucraina.
 • Să explice principiul de „a nu face rău” în acordarea de asistență umanitară în contextul răspunsului la criza umanitară din Ucraina.

 

Structura cursului

 

Modulul cuprinde două sesiuni moderate live a câte 60 de minute fiecare.

Timp total pentru învățare: 120 de minute

Participanții vor fi rugați să urmărească un scurt videoclip înainte de sesiunea live.

 

Datele

Sessions I and II:19th May, 14:00- 16:30 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Cine ar trebui să participe?

 

Modulul este conceput pentru persoanele din domeniul umanitar care lucrează cu populațiile afectate de conflictul din Ucraina, cum ar fi actorii locali – personalul și voluntarii care lucrează cu organizații locale, municipalități, organizații comunitare și organizații cu profil religios, fără experiență în domeniul răspunsului umanitar.

Acest curs este oferit gratuit pe baza principiului „primul venit, primul servit". Vom crea o listă de așteptare, așa că vă rugăm să ne trimiteți un e-mail în cazul în care nu mai sunt locuri, pentru a vă putea avea în vedere dacă renunță cineva.

 

Cum să vă înscrieți?

 

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

 

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

 

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

 

Aveți întrebări? Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

 

 

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on