May

Inclusive Humanitarian Programming (Eng/UKRAINIAN)

Training

Inclusive Humanitarian Programming (Eng/Ukrainian)

Enabling participants to identify at risk groups and barriers, and analyse inclusion principles in the context of Ukraine

Please find the details in ROMANIAN BELOW. // Mai jos găsiți detaliile în LIMBA ROMÂNĂ.

This module examines how at-risk populations and subpopulations are often excluded in a humanitarian response and the current challenges emerging in Ukraine and neighbouring countries regarding inclusion.

The module helps participants to identify barriers to inclusion and embed key concepts and principles in their work. Using case studies and participative methodology, participants will reflect on the Ukraine context and consider how to prioritise key actions in their work.

 

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

  • List key at risk populations and subpopulations in the context of Ukraine
  • Analyse key inclusion principles and how to embed them into programmes: data and information management, addressing barriers, participation of older people and people with disabilities, and strengthening of their capacities
  • Assess key concepts and barriers to inclusion
  • Explain how to prioritise and apply actions that will improve inclusion programming in your humanitarian response

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

TOTAL 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

This training is for people responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to ensure they are working inclusively regarding gender, age and disability. Participants may work or volunteer in humanitarian, development or human rights organisations, in Community Based Organisations (CBOs), Organisations for People with Disabilities (OPDs), Older People's Associations (OPAs), Faith-Based Organisations (FBOs), women’s rights or youth groups.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Sessions I and II: Thursday 26th May, 13:30 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

 

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

 

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

 

_______________________

Programare Umanitară de Includere

 

Acest modul examinează modul în care populațiile la risc și sub-populațiile sunt deseori excluse în răspunsul umanitar și provocările actuale care apar în Ucraina și țările vecine cu privire la includere.

 

Modulul ajută participanții să identifice barierele de includere și includ concepte și principii cheie în activitatea lor. Utilizarea studiilor de caz și metodologiei participative, participanții vor reflecta asupra contextului din Ucraina și vor considera modul în care să prioritizeze acțiunile cheie din activitatea lor.

Scopul modulului

Pentru participanții prezenți care pot identifica grupurile la risc și barierele pe care le pot întâlni și analizarea principiilor de includere în contextul din Ucraina.

Obiectivele modulului

• Enumerarea populației la risc și sub-populației în contextul din Ucraina.

• Analizarea principiilor cheie de includere și modul în care sunt incluse în programe: gestionarea datelor și informațiilor, adresarea barierelor, participarea persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități și întărirea abilităților

• Evaluarea conceptelor cheie și a barierelor de includere

• Explicarea modului în care are loc prioritizarea și aplicarea acțiunilor care vor îmbunătăți programul de includere în răspunsul umanitar

Structura cursului

Modulul cuprinde două sesiuni live, fiecare a câte 60 de minute. TOTAL 120 de minute

Cine trebuie să se prezinte?

Formarea are loc pentru oamenii care răspund la nevoile umanitare ale oamenilor afectați de conflict din interiorul și exteriorul Ucrainei, care vor să se asigure că lucrează cu privire la sex, vârstă și dizabilitate. Participanții pot lucra sau fi voluntari în organizații pentru drepturile omului sau dezvoltare umanitară, în Organizații Comunitare (CBO), Organizații pentru Oameni cu Dizabilități (OPD), Asociații pentru Oameni în Vârstă (OPA), Organizații bazate pe credință (FBO), grupuri de tineri sau drepturile omului.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

Dates

Sessions I and II: Thursday 26th May, 13:30 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

Aveți întrebări?

Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on