May

Needs Assessment (Humanitarian Project Cycle Management) (Eng/Romanian)

Training

Needs Assessment (Humanitarian Project Cycle Management) (Eng/Romanian)

Exploring the importance of conducting a needs assessment when setting up a humanitarian response.

Please find the details in ROMANIAN BELOW. // Mai jos găsiți detaliile în LIMBA ROMÂNĂ.

This module is part of a series of four modules on project cycle management. The four modules are:

 • Needs Assessment
 • Project Identification and Design
 • Project Planning and Implementation
 • Monitoring and Evaluation

This module explores why it is important to conduct a needs assessment, the different types of data you can collect and provides an overview of some of the tools that you can use. The module is contextualised for Ukraine and its neighbouring countries receiving refugees.

The module is a live session that will take place on zoom. The session provides opportunities for learners to actively participate in the session and to apply the learning to their own context.

Module aim

To explore the importance of conducting a needs assessment when setting up a humanitarian response. 

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

 • Explain the importance of undertaking a needs assessment at the start of the project cycle
 • Describe the types of data you might want to collect to inform your work and describe how you can collect these data
 • List tools to analyse collected data.

Course Structure

The module comprises a live facilitated session of 60 minutes’ duration.

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

Who should attend?

Anyone responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to know more about how to conduct a needs assessment. This is a beginner level course.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Tuesday 17th May 2022, 09:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Managementul Ciclului Proiectului Umanitar: Evaluarea Nevoilor

Acest modul este parte dintr-o serie de patru module pentru gestionarea ciclului proiectului. Cele patru module sunt:

 • Evaluarea nevoilor
 • Identificarea și Proiectarea Proiectului
 • Planificarea și Implementarea Proiectului
 • Monitorizare și Evaluare

Acest modul explorează de ce este importantă evaluarea nevoilor, diferitele tipuri de date pe care le puteți aduna și asigură prezentarea generală a unora dintre uneltele pe care le puteți utiliza. Modulul este contextualizat pentru Ucraina și țările vecine care primesc refugiați.

Modulul este o sesiune live care are loc pe zoom. Sesiunea asigură oportunități pentru studenți de a participa activ la sesiune și de a aplica contextului propriu cunoștințele.

Scopul modulului

De a explora importanța efectuării evaluării nevoilor la stabilirea răspunsului umanitar.

Obiectivele modulului

Până la finalul sesiunii, veți putea:

 • explica importanța întreprinderii unei evaluări a nevoilor la începutul ciclului proiectului
 • descrie tipurile de date pe care doriți să le adunați pentru a prezenta activitatea și a descrie modul în care doriți să colectați aceste date
 • enumera uneltele pentru analizarea datelor adunate.

Structura cursului

Modulul cuprinde o sesiune live de 60 de minute

Cine trebuie să se prezinte?

Oricine răspunde la nevoile umanitare ale oamenilor afectați de conflict din interiorul și exteriorul Ucrainei, care ar dori să afle mai multe despre cum pot face o evaluare a nevoilor. Acesta este un curs la nivel de începător.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

Dates

Tuesday 17th May 2022, 09:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

Aveți întrebări?

Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on