May

Project Identification & Design (Humanitarian PCM) (Eng/Romanian)

Training

Project Identification & Design (Humanitarian PCM) (Eng/Romanian)

Enabling participants to use assessment data to identify and design a project based on needs and their organisation’s capacities and mandate

Please find the details in ROMANIAN BELOW. // Mai jos găsiți detaliile în LIMBA ROMÂNĂ.

This module is part of a series of four modules on project cycle management. The four modules are:

 • Needs Assessment
 • Project Identification and Design
 • Project Planning and Implementation
 • Monitoring and Evaluation

This module explores how to use evidence collected in needs assessment, an understanding of gaps in provision and an analysis of organisational strengths to identify potential projects to implement, how to select appropriate projects and how to present these to potential donors using a logical framework.

The module is contextualised for Ukraine and its neighbouring countries receiving refugees.

The module is a live session that will take place on zoom. The session provides opportunities for learners to actively participate in the session and to apply the learning to their own context.

Module aim

To enable participants to use assessment data to identify and design a project based on needs and their organisation’s capacities and mandate.

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

 • Describe how to identify and design a project based on evidence of need, understanding of gaps in provision and organisational strengths
 • Explain the key features and purpose of problem trees, SWOT analysis and gap analysis
 • List cross-cutting issues to consider in project design
 • Describe the purpose and key features of a logical framework
 • Formulate outcomes, outputs and activities for a project
 • Explain what assumptions, indicators and means of verification are,
 • Specify ways to improve funding proposals

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

TOTAL 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

Anyone responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to know more about how to identify and design a project. This is a beginner level course.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Sessions 1 and 2: Wednesday 18th May 09:00 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Managementul Ciclului Proiectului Umanitar: Identificarea și Proiectarea Proiectului

Acest modul este parte dintr-o serie de patru module pentru gestionarea ciclului proiectului.

Cele patru module sunt:

 • Evaluarea nevoilor
 • Identificarea și Proiectarea Proiectului
 • Planificarea și Implementarea Proiectului
 • Monitorizare și Evaluare

Acest modul explorează modul în care sunt utilizate dovezile în evaluarea nevoilor, înțelegerea golurilor din furnizare și analiza punctelor forte organizaționale pentru identificarea potențialelor proiecte de implementat, modul în care sunt selectate proiectele adecvate și modul în care sunt prezentate potențialilor donatori folosind un cadru logic.

Modulul este contextualizat pentru Ucraina și țările vecine care primesc refugiați.

Modulul este o sesiune live care are loc pe zoom. Sesiunea asigură oportunități pentru studenți de a participa activ la sesiune și de a aplica contextului propriu cunoștințele.

Scopul modulului

Pentru a permite participanților să utilizeze datele din evaluare pentru a identifica și proiecta proiectul pe baza nevoilor și capacităților organizației.

Obiectivele modulului

Până la finalul modulului, participanții vor putea:

 • descrie modul în este identificat și proiectat proiectul pe baza dovezilor nevoilor, înțelegerea golurilor din furnizare și punctele forte organizaționale
 • explica caracteristicile cheie și scopul problemelor, analizei SWOT și analiza golurilor
 • enumera problemele considerate în proiectare
 • descrie scopul și caracteristicile cheie ale cadrului logic
 • enunța rezultatele și activitățile proiectului
 • explica ce sunt presupunerile, indicatorii și mijloacele de verificare
 • specifica modul de îmbunătățire a propunerilor de finanțare

Structura cursului

Modulul cuprinde două sesiune live, fiecare de 60 de minute. TOTAL 120 de minute

Cine trebuie să se prezinte?

Oricine răspunde la nevoile umanitare ale oamenilor afectați de conflict din interiorul și exteriorul Ucrainei, care ar dori să afle mai multe despre cum pot identifica și proiecta proiectul. Acesta este un curs la nivel de începător.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

Dates

Sessions 1 and 2: Wednesday 18th May 09:00 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

Aveți întrebări?

Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on