May

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (English/UKRAINIAN)

Training

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (English/UKRAINIAN)

This module examines some basic components to staying effective when working in response to the Ukraine humanitarian crisis.

Please note the interpretation for this module has been changed to UKRAINIAN.

Part 1 of the module provides a foundation for understanding basic personal security, including assessing your own behaviour and risk profile, developing situational awareness, and conducting rapid, dynamic risk assessments.

Part 2 of the module examines basic techniques to remain effective, including techniques to manage stress and remain effective during the crisis.

Module aim

To support participants to remain effective in their work as part of the Ukraine Humanitarian Crisis Response.

Module Objectives

  • Describe situational awareness and explain its usefulness for security
  • Explain how to conduct a dynamic risk assessment and assess sources of information
  • Identify signs and symptoms of mental ill-health and list possible solutions
  • Identify basic components for personal effectiveness and staying healthy

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

Total: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

The module is aimed at those responding to the Ukraine humanitarian crisis, both within Ukraine as well as the surrounding countries.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in UKRAINIAN

Dates

Session I and II:  Wednesday 25th May, 16:00- 18:30 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_________

Działać efektywnie (dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie)

 

Część 1. modułu zawiera podstawy zrozumienia kwestii bezpieczeństwa osobistego, włącznie z oceną własnego zachowania i profilem ryzyka, zwiększenie świadomości sytuacyjnej oraz prowadzenie szybkiej, dynamicznej oceny ryzyka.

Część 2. modułu poświęcona jest podstawowym technikom zachowania efektywności, co obejmuje techniki radzenia sobie ze stresem i utrzymywanie efektywności w czasie kryzysu.

 

Cel modułu

Wspieranie uczestników w zachowaniu efektywności ich pracy w ramach działań w odpowiedzi na kryzys humanitarny na Ukrainie.

 

Czego nauczy ten moduł

Opisać, na czym polega świadomość sytuacyjna i jakie ma to znaczenie dla bezpieczeństwa;

Wyjaśnić, jak prowadzić dynamiczną ocenę ryzyka oraz ocenę źródeł informacji;

Identyfikować oznaki i symptomy problemów ze zdrowiem psychicznym oraz wymienić możliwe rozwiązania;

 

Identyfikować podstawowe czynniki osobistej efektywności i zachowania zdrowia.

 

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

Łącznie: 120 minut

Będziemy prosić, aby uczestnicy obejrzeli krótki materiał wideo przed kursem.

Kto powinien wziąć udział?Ten moduł kierowany jest do osób, niosących pomoc humanitarną w związku z kryzysem na Ukrainie zarówno w samej Ukrainie jak i w krajach sąsiadujących.Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

 

Dates

Session I and II:  Wednesday 25th May, 16:00- 18:30 Kyiv time (EEST or UTC+3)

 

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać:

https://hpass.org/digital-badging-learn-more-about-how-it-works/

 

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu tutaj, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on