May

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (English/UKRAINIAN)

Training

Staying Effective (Safety, Security and Wellbeing) (English/UKRAINIAN)

This module examines some basic components to staying effective when working in response to the Ukraine humanitarian crisis.

Please note the interpretation for this module has been changed to UKRAINIAN.

Part 1 of the module provides a foundation for understanding basic personal security, including assessing your own behaviour and risk profile, developing situational awareness, and conducting rapid, dynamic risk assessments.

Part 2 of the module examines basic techniques to remain effective, including techniques to manage stress and remain effective during the crisis.

Module aim

To support participants to remain effective in their work as part of the Ukraine Humanitarian Crisis Response.

Module Objectives

  • Describe situational awareness and explain its usefulness for security
  • Explain how to conduct a dynamic risk assessment and assess sources of information
  • Identify signs and symptoms of mental ill-health and list possible solutions
  • Identify basic components for personal effectiveness and staying healthy

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

Total: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

The module is aimed at those responding to the Ukraine humanitarian crisis, both within Ukraine as well as the surrounding countries.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Romanian

Dates

Session I and II: Monday 30 May, 10:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

 

Să rămânem eficienți (siguranță, securitate și bunăstare)

 

Partea 1 a modulului asigură o bază pentru înțelegerea securității personale elementare, inclusiv pentru evaluarea propriului comportament și profil de risc, pentru dezvoltarea conștientizării situației și pentru efectuarea de evaluări rapide și dinamice ale riscurilor.

Partea 2 a modulului analizează tehnicile de bază pentru menținerea eficacității, inclusiv tehnicile de gestionare a stresului și de menținere a eficacității pe durata crizei.

Scopul modulului

Să ajute participanții să rămână eficienți în activitatea lor ca parte a răspunsului la criza umanitară din Ucraina.

Obiectivele modulului

  • Să descrie conștientizarea situației și să explice utilitatea acesteia în ceea ce privește securitatea.
  • Să explice modul în care trebuie efectuată o evaluare dinamică a riscurilor și evaluate sursele de informații.
  • Să identifice semnele și simptomele de afecțiune psihică și să enumere soluțiile posibile.
  • Să identifice componentele de bază în ceea ce privește eficacitatea personală și menținerea sănătății.

 

Structura cursului

Modulul cuprinde două sesiuni moderate live a câte 60 de minute fiecare.

Total: 120 de minute

Participanții vor fi rugați să urmărească un scurt videoclip înainte de sesiunea live.

Cine ar trebui să participe?

Modulul se adresează persoanelor, atât din Ucraina, cât și din țările învecinate, care răspund la criza umanitară din Ucraina.

Acest curs este oferit gratuit pe baza principiului „primul venit, primul servit". Vom crea o listă de așteptare, așa că vă rugăm să ne trimiteți un e-mail în cazul în care nu mai sunt locuri, astfel încât să vă putem avea în vedere dacă renunță cineva.

Cum să vă înscrieți?

Dacă doriți să participați la curs, vă rugăm să vă înregistrați prin Eventbrite. Veți primi instrucțiuni despre cum să vă înscrieți la curs după ce v-ați înregistrat.

Sesiunile online live sunt găzduite pe Zoom. Vă recomandăm să vă înscrieți prin intermediul aplicației Zoom. Participanții se pot înscrie la cursul de formare prin intermediul unui browser, însă rețineți că browserul oferă acces limitat la unele dintre caracteristicile interactive ale cursului. Participanții vor trebui să aibă o conexiune stabilă la internet și să participe în mod activ la toate sesiunile moderate.

 

Care este limba în care se desfășoară cursul?

Limba engleză (traducere simultană disponibilă în limba română)

Datele

Session I and II: Monday 30 May, 10:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

 

Certificat HPass

La finalizarea cursului, participanții vor fi eligibili pentru un certificat HPass, un indicator digital de realizare și o modalitate prin care participanții își pot demonstra competențele și experiența în sectorul umanitar. Puteți găsi mai multe informații despre certificatele HPass aici.

 

Aveți întrebări? Consultați Termenii și condițiile noastre aici sau contactați-ne la următoarea adresă: training@redr.org.uk.

În caz de reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: complaints@redr.org.uk.

RedR UK se angajează să se asigure că nevoile tuturor sunt satisfăcute, inclusiv cele ale persoanelor de genuri, vârste și dizabilități diferite. Dacă aveți cerințe de acces sau nevoi de învățare specifice, RedR UK se angajează să încerce să facă ajustări rezonabile pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa training@redr.org.uk în orice etapă a procesului de rezervare, pentru a discuta direct cu RedR UK despre nevoile dumneavoastră.

 

 

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on