July

Mental Health and Psychosocial Support during armed conflict and migration

Training

Mental Health and Psychosocial Support during armed conflict and migration

To train humanitarian practitioners on definitions on mental health and psychosocial wellbeing in context of armed conflict & migration

Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

Module aim

To train humanitarian staff & volunteers on basic definitions related to mental health and psychosocial wellbeing in context of armed conflict and forced migration.

Module Objectives

1) Define mental health and psychosocial wellbeing

2) Explain impact of emergencies (armed conflict and forced migrations) on people's mental health and psychosocial wellbeing, including common stress reactions and coping strategies

3) Describe cross-cutting approach to mental health care and psychosocial support in emergencies, and different levels of MHPSS interventions

4) Discuss main standards and frameworks for MHPSS in emergencies (IASC)

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration, with a short break (up to 30min) in between the sessions.

Total: 120 learning minutes

Who should attend?

This training targets newbie humanitarian workers / social protection workers / health workers and other firstline responders.

This course is offered for free; on a first-come-first-serve basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Ukrainian (with a sign language interpretation)

Dates

Monday July 31, 2023, 10:00 -12:30 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions?

Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages, and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка під час збройних конфліктів та вимушеної міграції

Мета модулю

Навчити гуманітарних практиків та волонтерів основним визначенням, пов’язаним із психічним здоров’ям і психосоціальним благополуччям (далі - MHPSS) у контексті збройного конфлікту та вимушеної міграції.

Цілі модулю

1) Дати визначення психічного здоров’я та психосоціального благополуччя (MHPSS)

2) Пояснити вплив надзвичайних ситуацій (збройних конфліктів і вимушеної міграції) на психічне здоров’я людей і психосоціальне благополуччя (MHPSS), включаючи загальні реакції на стрес і стратегії подолання

3) Описати наскрізний підхід до охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях, а також різні рівні втручання MHPSS

4) Обговорити основні стандарти та рамки для MHPSS у надзвичайних ситуаціях (IASC)

Структура курсу

Модуль складається з двох онлайн-сесій (наживо) тривалістю 60 хвилин кожна.

Між сесіями буде невелика перерва до 30хв.

ЗАГАЛЬНИЙ час навчання: 120 навчальних хвилин

Хто може взяти участь?

Цей тренінг призначений для початківців гуманітарних працівників/працівників соціального захисту/медичних працівників та інших спеціалістів першої лінії реагування.

Цей курс пропонується безкоштовно, в порядку черги. Ми створимо список очікування, тому, будь ласка, напишіть нам, якщо курс (список учасників) вже заповнений, щоб ми могли мати на увазі, якщо з’явиться вільне місце.

Як приєднатись?

Якщо ви хочете взяти участь, натисніть Register вгорі на цій сторінці, щоб зареєструватися. Після реєстрації ви отримаєте інструкції щодо того, як приєднатися до курсу. Онлайн-сесії проводяться наживо на платформі Zoom. Рекомендуємо приєднатися через застосунок Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер надає обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що учасники матимуть стабільне інтернет-з’єднання та активну участь у всіх фасилітованих сесіях.

Мова

Українська (із сурдоперекладом)

Дати

Понеділок 31 липня, 2023, 10:00 -12:30 Київський час (EEST or UTC+3)

Участь у тренінгах є безкоштовною і потребує тільки реєстрації на відповідні тренінгові сесії. Зверніть увагу, що вам потрібно лише заповнити кілька обов'язкових питань під час реєстрації на eventbrite. Відповіді можуть бути надані як англійською, так і українською мовами. Zoom посилання на участь у відповідному тренінгу буде вам надіслане перед початком сессії. Якщо у вас виникли проблеми, будь ласка, напишіть нам на training@redr.org.uk, і ми допоможемо вам

Hpass badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знати більше інформації на HPass Badges here.

RedR UK прагне забезпечити доступ відповідно до потреб кожного, включаючи людей різної статі, віку та інвалідності. Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забеспечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реестрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

У разі винекнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on